tisdag 1 januari 2013

439 Låt mig börja med dig1. Låt mig börja med dig,
o min Frälsare kär,
varje år som du giver mig än.
Låt mig börja med dig
varje dag du beskär,
och förnya mitt uppsåt igen,
att vara och bliva din egen.

2. Låt mig börja med dig,
i ditt heliga namn,
som allena har frälsning i sig.
Håll mig tätt intill dig,
i din trofasta famn.
Där är trygghet och vila för mig,
trots oron där ute i världen.

3. Låt ditt levande ord
bli det ljus, i vars sken
jag alltjämt vandrar fram på din stig.
Varje gryende dag
två mig vit, två mig ren
i det blod som har runnit för mig
från korset en gång, Herre Jesus.

4. Låt mig börja med dig,
men dock ännu en bön:
Låt mig sluta min vandring med dig.
Och när dagen är slut,
giv mig vilan så skön,
tills ur sömnen du uppväcker mig,
att leva med dig i ditt rike.


Text (=SvPs1986 nr 196):Lina Sandell 1875 (43 år), ngt bearb.
Musik: Theodor Söderberg 1884 (37 år)

Denna nyårspsalm, som passar minst lika bra som födelsedagspsalm, publicerades första gången i Barnens Tidning nr 1/1875. Sången hör alltså till den period av Lina Sandells liv då hon var gift och skrev sig Lina Berg (1867-1903) men som sångförfattare alltfort hade ungdomssignaturen L.S. Mycket av det hon skrev de här åren var egentligen skrivet för barn, men visade sej nog så användbart för de vuxna.

Denna sång hör till de L.S.-sånger som kom in i psalmboken först 1986 (11 av hennes sånger kom med redan 1937, men nu har hon hela 15 med!).

Melodin är nästan 10 år yngre än texten och trycktes första gången i Hemlandstoner 1884.

Lina Sandell:
 

Inga kommentarer: