fredag 25 januari 2013

389 Herrens nåd är var morgon ny


1. Herrens nåd är var morgon ny!
Varför skulle vi sörja?
Jordens skuggor, hur snart de fly!
Må vår lovsång då börja!
Pris ske Gud! Vi mot målet ila,
Jesus följer oss trofast än idag,
bjuder här allt Guds välbehag
och därhemma sin vila.

2. Herrens nåd är var morgon ny!
Bort med tvekan och fruktan!
Herrens röst mitt i stormens gny
blandar nåd i hans tuktan.
Nåd, ja, nåd hur han än den kläder,
nåd som fostrar för himmelriket opp,
nåd som livar vår tro, vårt hopp,
nåd som tröstar och gläder.

3. De som gråta, de vare då
såsom gräte de icke.
De som fröjdas och le också
såsom gladdes de icke.
Herren kommer! Hans dag är nära.
Må vi bida den längtansfullt i tron,
höja redan vår lovsångs ton:
Honom, honom ske ära!


Text: Lina Sandell 1865 (33 år), ngt bearb. (v 2)
Musik: Oscar Ahnfelt 1874 (61 år) - jfr Carolas framförande.

L Sandell:
Lina Sandell

O Ahnfelt:
Oscar Ahnfelt

Inga kommentarer: