tisdag 22 januari 2013

213 Förundrade, med bävan1. Förundrade, med bävan
skall vid Guds tron vi se
hur all vår bön och strävan
fått större skördar ge,
än någonsin vi trodde,
när i hans tjänst vi gick,
fast Kristus bland oss bodde
och av hans kraft vi fick.

2. Med gråt Guds Ord vi sådde
vid väg och stenig grund.
Så sällan vi förmådde
att se och tro den stund,
när Ordets säde rotats
i trogna själars jord
och syndens kräftsår botats
av Kristus vid hans bord.

3. Men under all vår tröghet
att hoppas och att tro
fick ändå Andens höghet
med kraft ibland oss bo.
Vad vi i svaghet gjorde
gav Anden ljus och glans,
och älskad blev Guds Smorde.
Så blev all äran hans.

4. Och fastän svagt och illa
så mycket här blev gjort,
skall trohet i det lilla
av Gud belönas stort.
All möda för Guds rike
en härlig lön skall se.
En glädje utan like
skall glädjens Herre ge.


Text: Christian Braw (publicerad med tillstånd)
Musik: Samuel Sebastian Wesley

Inga kommentarer: