fredag 23 november 2012

854 O Herre Gud, du som har skapat ossO Herre Gud,
du som har skapat oss
och kallar oss att komma hem till dej.
Ge oss alla visa hjärtan,
så att vi inser livets korthet
och tar emot varje dag som en ny gåva.
Ge oss en levande tro
på din Son, Jesus Kristus,
som led döden för våra synders skull
och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp
och lever i evighet.
Lär oss att dagligen dö från synden
och leva efter din heliga vilja.
Och när vår dödsstund kommer,
gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan.
När evighetens påsk gryr över jordens gravar,
låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.
Amen.

Inga kommentarer: