onsdag 7 november 2012

538 Jag har ofta sökt, o HerreAlt. melodi:


1. Jag har ofta sökt, o Herre,
bara välgång ifrån dej,
bara dina gåvor önskat,
nu du själv är allt för mej.
Jesus, Jesus, bara Jesus,
det betyder allt för mej.
Allt i himlen, allt på jorden,
har jag, Frälsare, i dej.

2. Förr på känslorna jag byggde,
nu jag bygger på ditt ord.
Då blir huset byggt på klippan,
rasar ej i sand och jord.
Jesus, Jesus, bara Jesus...

3. Förr försökte jag dej finna,
men istället fann du mej!
Jag är trygg i själva stormen,
du förankrat mej vid dej.
Jesus, Jesus, bara Jesus...

4. Förr jag välvde stora planer
under kamp och bön och svett.
Nu jag vandrar i den gärning
som du själv för mej berett.
Jesus, Jesus, bara Jesus...

5. Förr blev tron på dej en börda,
nu ser jag att du bär mej.
Du har visat verkligheten,
först om mej och sen om dej.
Jesus, Jesus, bara Jesus...


Text: Okänd engelsk författare, övers. A.H. 2009
Musik: Joseph Barnby (1836-1896), alt. Dag Björnestad (får ej publ. här)

Inga kommentarer: