lördag 10 november 2012

493 Herre, förbarma dej, förbarma dej över oss//: Herre, förbarma, förbarma dej över oss ://
//: Kristus, förbarma dej över oss ://
//: Herre, förbarma, förbarma dej över oss ://


Från Indien ("Ishworo, ishworo daya koro")

Inga kommentarer: