måndag 19 november 2012

105 In i denna sena tid
1. In i denna sena tid 
har vår Herres kraft och frid 
varit med och spridit sig 
och nått fram till dig och mig. 

2. Överallt hans hand sträcks ut, 
driver genom hans beslut, 
inga murar hindrar den 
alltifrån uppståndelsen. 

3. Sällsamt redskap väljer han. 
Till en apostolisk man 
gör han den förnekare, 
som han gett förlåtelse. 

4. Vad han gjort, han fortsatt gör. 
Till sitt folk han återför 
dem, som vilset irrat bort 
och förlorat vad de fått. 

5. Under och mirakel sker 
utan att man Kristus ser, 
men i tecknen märks ännu: 
han är samme då som nu. 

6. Genom häktets låsta dörr 
går han denna dag som förr, 
och med outsägligt ljus 
når hans nåd till smärtans hus. 

7. Den, som hamnar utanför 
för att han Guds vilja gör, 
ger han redan nu en lön, 
större än hans tro och bön. 

8. Intill världens sista stund 
varje plats och var sekund 
fylls av att han själv är där 
som den Gud och man han är. 

9. Sist skall det bli uppenbart, 
erkänt överallt och klart 
att han är och blir och var 
den han alltid varit har.

Text: Christian Braw (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer: