måndag 29 oktober 2012

815 Allas ögon väntar på dig, HerreAllas ögon väntar på dig, Herre,
och du giver åt dem deras föda i rättan tid.
Du upplåter dina händer
och mättar allt levande, 
allt levande med ditt goda.

Text: Kung David (Psaltaren 104:26-27)
Musik: Heinrich Shütz 1657 (72 år) "Aller Augen wartet auf dich, Herre"


Inga kommentarer: