torsdag 26 juli 2012

386 Tack, käre Far, för än en natt
Alt. koral:


 


1. Tack, käre Far, för än en natt 
av vila i din famn. 
För morgonljus och glada skratt 
välsignar jag ditt namn. 

 2. I nådens tid nu önskar jag 
att helt dej höra till, 
att leva som du vill idag, 
ja, vara som du vill. 

3. Då står jag trygg där du befallt, 
vad än jag tar mej an, 
din ära söker jag i allt, 
gör allt i Jesu namn. 

4. För Jesu skull nu din är jag: 
mej helt och hållet äg 
och led mej med din nåd idag 
på helighetens väg.


Text och musik: Henry Williams Baker 1875 (54 år) "My Father, for another night", sv. övers. A.H. 8/7 2014, alt. koral Carl Nielsen

Inga kommentarer: