lördag 23 juni 2012

800 På dig, o Herre käre
1. På dig, o Herre käre
jag alltid förlitar mig.
Du dina vägar mig läre,
av hjärtat beder jag dig.

2. Efter din vilja att vandra,
hjälp mig, o Herre god,
till rätta fäderneslandet,
där evigt själv du bor.

3. Ditt ord för mina fötter
en brinnande lykta är,
om både dagen och natten
din ängel vare mig när.

4. Styr du mitt hus, min vårdnad
allt efter din vilja god,
och dem som du har förordnat
giv därtill förstånd och mod.

5. Värdigas oss bevara
här uti vårt fädernesland,
led gudstjänsten rena och klara
och allt vårt verk med din hand.

6. Allt det som jorden kan bära,
löv, gräs och örter och djur,
det giver oss Gud till sin ära,
allt efter dess egen natur.

7. När vintern är framliden,
som är så kall och kal,
tillstundar sommaren blida,
med örter i tusendetal.

8. Vintern den månde betyda
den sorg som människan bär,
men sommaren den blida
den glädje i himmelen är.

9. Så må vi nu besinna
att Gud håller människan kär,
att vi det goda skall finna
när korset vi uthålligt bär.

10. Vi skall då evigt förbliva
hos Kristus, vår Frälserman
uti det tillkommande livet,
ja, därtill hjälpe oss han!

Inga kommentarer: