lördag 2 juni 2012

50 Vad inte ens en klok och lärd1. Vad inte ens en klok och lärd
kan helt och fullt begripa,
det låter Gud i denna värld
sitt folk var dag predika:
Att han allena Konung är,
hög över alla gudar,
och sej har uppenbarat här
för hedningar och judar
- ett väsen, tre personer.

2. Hans underbara, höga namn
är Fader, Son och Ande.
Han öppnat för envar sin famn,
vi känner nu den Sanne.
Som Abrams, Isaks, Jakobs Gud
han givit sej tillkänna,
som den som stiftat lagens bud
men också nåd vill sända
och än idag gör under.

3. Se, Fadern själv av evighet
sin Son, sin avbild, födde,
som oss till liv och salighet
på jorden led och blödde,
och Anden sedan evig tid
går ut från dessa båda.
Gud give oss sin nåd och frid,
att vi må honom skåda
i evig klarhet. Amen.

Text: Paul Gerhardt, övers. A.H. 1992
Musik: Rikard Norén (1847-1922)

Inga kommentarer: