fredag 8 juni 2012

197 Vi önska nu vår brudgum och brud
1. Vi önska nu vår brudgum och brud:
Gud Fader dem värdes benåda!
Allt gott du dem give, Herre vår Gud,
och vände ifrån dem all våda.
Din trogna hand dem i liv och död
all hjälp och välsignelse give,
och vid deras tröskel i lust och nöd
din ängel väktare blive
och tvedräktsanden fördrive.

2. På all deras väg, i all deras tid,
bliv när dem i nåd, Herre Kriste!
Evad dem än sker, din kärlek och frid
de aldrig i världen dock miste!
Och blir det bekymmer i deras bo,
du må dem om bönen påminna,
att ständigt de sätta till dig sin tro
och undret i Kana besinna.
Då hjälp de visst skola finna.

3. Guds Helige Ande, giv att ditt ljus
dem följer och hugnar allt mera!
Kom till dem med tröst! Och allt deras hus
så ock deras hjärtan regera,
att de med ära, med tukt och tro
må leva på jorden tillsamman
och sedan hos Gud uti himlen bo
i evig glädje och gamman.
Det önska vi. Amen. Amen.

Text (=1937 års psalmbok nr 232): Petrus Rudbeckius 1622 (44 år), Jesper Svedberg 1694, ngt bearb.
Musik: Trol. svensk, se 1697 års koralbok nr 328!

Inga kommentarer: