måndag 21 maj 2012

350 Vi lovar dej i stad och land
1. Vi lovar dej i stad och land,
Guds kärleks eld, Guds godhets hand!
Till allt som är du sträcker dej
och dina gåvor sinar ej.

2. När sorgen vill oss tynga ned
och hjärtat bävar utan fred,
du närmar dej med råd och tröst
och lyfter tyngden från vårt bröst.

3. Och trampas vi i stoft och mull
för Guds och för hans sannings skull,
och ställer världen vakter ut
att göra på vår tro ett slut,

4. då blir du inom oss en eld,
som bryter fram där man blir fälld,
du styrker oss med mod och hopp
och lyfter våra blickar opp.

5. Vi ber dej nu i denna stund:
behåll oss kvar i ditt förbund,
och för oss sist till evig fröjd
och evig frid i himlens höjd.

Text: Johan Ludvig Runeberg, bearb. A.H. 2012
Musik: Görlitz 1648

Inga kommentarer: