tisdag 8 maj 2012

164 Helga, Herre, denna dag

Alt. koral:1. Helga, Herre, denna dag,
då vi efter ditt behag
kommer samman kring ditt ord,
duka oss ditt rika bord!
Mödans liksom vilans bud
gav du oss till hjälp, o Gud.
Skönt ditt ord har lyst vår stig.
Herre, vi åkallar dig!

2. Ingen börda tynger mer,
då du själen vila ger.
Mitt i livets heta strid
oron viker för din frid.
Vi får smaka redan här
vad i himlen du beskär:
sällhet utan gräns och mått
blir av nåd vår sköna lott.

3. Med den morgon som har grytt
stig du ned till oss på nytt,
kläd vår själ i fläckfri skrud,
din rättfärdighet, o Gud!
Herre, giv ur ditt förråd
för var dag ny kraft och nåd.
Led oss på den väg vi går,
tills vi hemmets portar når.

Text: Okänd författare
Musik: E Hollis

Inga kommentarer: