söndag 8 april 2012

816 Rakt genom våra liv
1. Rakt genom våra liv
går en ström av näring och nåd.
Du våra kroppars Gud,
du våra tankars Gud,
du våra möjligheters Gud.

2. Tack Gud för mat och dryck,
tack för bröd som mättar ditt folk.
Du våra kroppars Gud,
du våra tankars Gud,
du våra möjligheters Gud.

Amen.

Inga kommentarer: