tisdag 10 april 2012

198 O Gud vår Gud och allas far1. O Gud, vår Gud och allas far,
välsigna detta glada par!
Från Sion räck din milda hand
att helga dessa vänners band.

2. Låt äkta kärlek, hopp och tro
med dem i deras hem få bo.
Gör lång och lycklig deras tid
och giv dem sist en salig frid.

Text: Johan Olof Wallin, ngt bearb. A.H. 2012
Musik (4-stämmig kanon): Thomas Tallis 1567 (62 år), Thomas Ravenscroft 1621 (39 år)

Inga kommentarer: