måndag 26 mars 2012

678 Nu låter jag sorgerna fara1. Nu låter jag sorgerna fara,
och sjunger om Herren Krist.
Hur väldig än nöden må vara,
han hjälper mej ur den till sist.

2. Han näpser mej väl, men han driver
ej bort mej till evig tid.
Mitt hopp och min borg han förbliver,
min tröst, mitt beskärm och min frid.

3. Han låter de väldiga vatten
ej helt få fördränka min själ.
Han lyser mig även i natten,
i dödsdalens mörker jämväl.

4. Han skingrar de mörkaste skyar,
han kröner med seger och frid.
Han kraften och glädjen förnyar,
ja, liksom i ungdomens tid.

5. Han lämnar mej inte i döden
trots lagens och djävulens hot,

men pris vare Gud för den nöden,
som fört mej till Frälsarens fot!


Text: Lina Sandell
Musik: Svensk folkmelodi ("Till Österland vill jag fara")

Inga kommentarer: