måndag 1 februari 2010

285 Ett kors, det är det sista trånga lägerAlt. koral:1. Ett kors, det är det sista, trånga läger
som himlens kung i jordelivet äger.
Ja, hat som stack och hån som bittert brände
fick han till vilobädd, som synd ej kände.

2. Nu vajar korsmärkt flagg mot himlens skyar
och över städers larm och tysta byar
mot tornens kors sej bryter aftonsolen
och korsets ära sjunger predikstolen.

3. De som på skilda vägar har fått vandra
i kyrkans korsgång möter än varandra,
och korsets ord från dop och nattvard stiger,
det livet signar och till döden viger.

4. Ja, korset skiner över land och bölja,
och vem vill inte Jesu intåg följa
och svinga palmer kring den ende rene -
men vem vill vara Simon från Cyrene?

5. Det är så lätt att lägga kors på andra.
Det är så tungt att själv med korset vandra.
Men vill hans famn i kvällens frid du bida,
i middagshettan håll dej vid hans sida!

Text: Christian Richardt 1861 (30 år) övers. Gustav Thorsell (1887-1935), ngt bearb 2009
Musik: Dansk, alt. Birger Olsson ("Så tvår sig än en dag"=SvPs1986 nr 511)


C Richardt:

Inga kommentarer: