måndag 1 februari 2010

*15 Vi prisar dig, vi tillber digAlt melodi:


* Vi prisar dig,
vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.
Herre Gud,
Evige Konung,
vår himmelske Fader.
Herre, Guds Son, vår Broder,
Jesus Kristus.
Helige Ande,
livets Källa, vår hjälp och tröst.
Amen.

Inga kommentarer: