måndag 1 februari 2010

281 Varför har Pilatus skrivitRytmisk originalkoralform:1. Varför har Pilatus skrivit
"Jesus, judakonungen"
på det kors, där denne blivit
räknad bland ogärningsmän?
"Vad jag skrivit ska stå kvar",
det är allt vi får till svar.
Utan jordisk makt och ära
Jesus konungs namn får bära.

2. Skriv dej, Jesus, på mitt hjärta,
du min Konung och min Gud,
så att ingen lust och smärta
dej förmår att plåna ut.
Denna inskrift på mej sätt:
"Jesus ifrån Nasaret."
Mera vill jag ej begära,
du min salighet och ära.


Text: Thomas Kingo 1689 (55 år), övers. A.H. 1989

Inga kommentarer: