måndag 1 februari 2010

41 Vår Herres Jesu Kristi nådVår Herres Jesu Kristi nåd,
Gud vår Faders kärlek
och den Helige Andes delaktighet
vare med oss alla,
vare med oss alla,
med oss alla! Amen.


Text: Paulus (2 Kor. 13:13, "den apostoliska välsignelsen")
Musik: J Braun

Inga kommentarer: