lördag 30 januari 2010

473 Vänta efter HerrenAlt. koral:1. Vänta efter Herren,
stilla, o min själ!
Han så gärna hjälper,
han gör allting väl.
Bida oförskräckt
efter morgonväkt,
snart på vinterstormen
följer vårens fläkt.
Under all oro,
under all nöd
Herren dej skall vara
ett trofast stöd.

2. Vänta efter Herren,
stilla, o min själ!
Han så gärna hjälper,
han gör allting väl.
Hur allt skiftar här,
Herren är dej när,
och är nöden mycken,
Gud dock större är.
Eviga trohet,
tröst i all nöd,
må du mej bevara
i liv och död.

Text: Johann Friedrich Räder 1845 (30 år), Anna Ölander 1900 (39 år)

Musik: Otto Olsson 1921

[Av upphovsrättsliga skäl kan noterna inte publiceras här än]

Inga kommentarer: