torsdag 28 januari 2010

540 Vänd bort din vrede1. Vänd bort din vrede,
Gud, som straffet sänder.
Vänd bort din vrede
från bestörta länder.
Vänd bort din vrede,
Gud, som har i händer
livet och döden.

2. För Jesu pina,
för den törnekrona
han för de sina
bar att dem försona,
låt nåden skina,
oss i kärlek skona!
Var oss en fader!

3. Jesus allena
hela kan det brutna,
med dig förena
det från dig förskjutna,
genom det rena,
från hans hjärta flutna
blodet och vattnet.

4. Låt oss ej falla,
låt den förbön gälla
som för oss alla
Jesus hördes fälla!
Dig vi åkalla,
Gud, all godhets källa!
Trefaldigt store!

Text: Georg Thymus 1541 (d. 1561), Johan Olof Wallin 1813, ngt bearb.
Musik: Paul Schalreuter 1552 (26 år)

Inga kommentarer: