onsdag 20 januari 2010

583 Tryggare kan ingen vara

1. Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

2. Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar,
över dem han sej förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

3. Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

4. Gläd dej då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dej bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

5. Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han förbliver.
Och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.

Text (=SvPs 1986 nr 248): Lina Sandell 1850 (18 år), 1856
Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi

Inga kommentarer: