måndag 1 februari 2010

226 Tjäna varandra var och en

Tjäna varandra var och en
med den nådegåva vi har fått,
som goda förvaltare av Guds nåd
i dess många former.
Hans är härligheten och makten
i evigheters evighet.
Amen, amen, amen.

Musik: Elisabeth Edström

[Av upphovsrättsliga skäl kan melodin inte återges här]

Inga kommentarer: