lördag 30 januari 2010

446 Jesus är densamme//: Jesus är densamme,
Kristus är densamme,
som i går,
än i dag,
och i all evighet, amen ://

Text: Hebr. 13:8

Inga kommentarer: