onsdag 27 januari 2010

577 Så finns det nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus

[Av upphovsrättsliga skäl kan Eva Cronsioes melodi ännu ej publiceras här]

Så finns det nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Så finns det nu ingen fördömelse
för dem som är i Jesus Krist.
//: Ty livets Andes lag har i Kristus gjort mej fri
från syndens och dödens lag ://
Så finns det nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Jesus Krist.

Text: Paulus (Rom. 8:1-2)
Musik: Eva Cronsioe

Inga kommentarer: