lördag 16 januari 2010

812 Och varje mänska ska leva i frihet//: Och varje mänska ska leva i frihet
och inte längre vara rädd. ://
//: Och till en plog ska svärdet smidas,
mänskor ska ej läras strida ://
Text: Mika (Mik. 4:3) Musik: Från Israel (2-stämmig kanon)

Inga kommentarer: