måndag 1 februari 2010

252 O helga natt


1. O helga natt, o helga stund för världen,
då gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk, fall nu neder
och hälsa glatt din frihet!
//: O helga natt, du frälsning åt oss gav! ://

2. Ty Frälsarn krossat våra tunga bojor,
vår jord är fri, himlen öppen nu är.
Nu i en slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän skall bli dig så kär.
Från himlen bragte Frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
Folk, fall nu neder
och hälsa glatt din frihet!
//: O helga natt, du frälsning åt oss gav! ://


Text: Placide Cappeau de Roquemaure 1843 (35 år), sv text Sionstoner 1889
Musik: Adolphe Adam 1847 (44 år)


P Cappeau:A Adam:
Adolphe Adam

6 kommentarer:

Sten Neiker sa...

Augustin Kock (1886-1956) skrev inte den svenska texten till verserna 1. och 3. (motsvarande verserna i den franska sången). Han var bara 3 år när dessa verser publicerades i Sionstoner 1889. Däremot skrev han den svenska texten till vers 2. ”Saliga tro som mänskoöden ledde”. Den sjöngs av Sven-Olof Sandberg 1948 i Ingmar Bergmans film ”Hamnstad”. Se SÅNGER UTAN GRÄNSER (sstpf.se).

Andreas Holmberg sa...

Intressant! Tack Sten! Jag hade inte uppmärksammat att O helga natt fanns redan i Sionstoner 1889 (att den fanns i Sionstoner 1935 visste jag). Då tar jag bort översättaruppgiften om Augustin Koch och då känner jag större samvetsfrid över att det ännu inte gått 70 år sedan Kochs död...

Sten Neiker sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Sten Neiker sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Sten Neiker sa...

Andra versen börjar "Uti en slav/envar" och i frikyrkliga sångböcker "I tjänaren".

Sten Neiker sa...

I Bas-sångarens album finns som nr 5 Adam: "Julsång" med svensk text. Notens "plåtnummer" årtalsbestämmer "Adams Julsång" utgiven av Elkan & Schildknecht 269 till 1865, alltså bara 18 år efter att den franska sången kom till.
I Sionstoner 1889 trycktes däremot för första gången den version av texten i vers 3 (motsvarande) där "Uti din slaf" bytts till "I tjenaren". Denna text förekommer hos alla de frikyrkor som har sången i sina psalmböcker.
Se sstpf.se JULSÅNGER UTAN GRÄNSER