fredag 15 januari 2010

825 När får jag se dig, Frälsare kär?

1. När får jag se dig, Frälsare kär,
ren och förklarad bliva dig när?
När ser mitt öga
dig i det höga,
sådan du är?

2. Går ibland kära vänner min stig,
rolös och arm dock känner jag mig.
Friden jag vinner
först, då jag finner
vägen till dig.

3. Människor sviker, du håller tro.
Salig är den, som hos dig får bo.
Jesus, var med mig,
lys mig och led mig
hem till din ro.

4. Stå vid min sida, se, jag är svag.
Du äger makten, hjälplös är jag.
Ser du mig digna,
stöd och välsigna,
hjälp mig var dag.

5. Ja, gör mig stark i kraft av ditt namn,
skänk mig din nåd, och för mig i hamn.
Nåden kan rena,
nåden allena
öppnar din famn.

6. Snart får jag se dig, sådan du är,
får ibland vänner vara dig när.
Då skall min tunga
högt dig lovsjunga,
Frälsare kär.

1. Oi Herra, jos mä matkamies maan
lopulla matkaa nähdä sun saan,
oi, jos mä kerran
näkisin Herran
kunniassaan!

2. Sinua kaipaa sydämeni,
sun puolees huutaa mun henkeni.
On yksin tästä
sen ikävästä
kyyneleeni.

3. Muut kaikki hylkää, vaan sinä et.
Autuuden särkyneet sydämet
sinulta saavat,
sä luet haavat
ja kyynelet.

4. Mua auta, Herra, mä toivon vaan,
vaikk´ ei ois toivoa ollenkaan.
En päästä sua,
ennenkuin mua
käyt siunaamaan.

5. Oi Herra, suothan sä minulle
sun armos voimaksi matkalle.
Anteeksi anna,
mua nosta, kanna,
vie perille!

6. Oi saanhan joukkoon autuaitten
kanss´ ystäväini ja omaisten
mä päästä kerran
luo armon Herran,
oi saanhan sen.

Text (=SvPs 1986 nr 648): Wilhelmi Malmivaara 1903 (49 år), övers. Alfons Takolander 1927 (52 år)
Musik: Mikael Nyberg 1920 (49 år)

Inga kommentarer: