söndag 17 januari 2010

768 Mer helighet giv mig


1. Mer helighet giv mej,
mer mildhet, o Gud,
mer sorg över synden,
mer lust för ditt bud,
mer tjänande kärlek,
som ej söker lön,
mer tro på min Jesus,
mer kraft i min bön.

2. Mer tacksamhet giv mej,
mer saktmodigt sinn´,
mer iver att söka
din ära, ej min,
mer smärta med Jesus,
mer fröjd av hans tröst,
mer styrka att lida,
mer frid vid hans bröst.

3. Mer tålamod giv mej
mer salighetshopp
att frigjord från världen
mot målet se opp.
Mer uthållig gör mej,
på frukter mer rik,
mer redo för himlen,
mer, Jesus, dej lik.


Text: Philip Paul Bliss 1873 (35 år) ca, Lilly Lundequist 1889 (42 år), ngt bearb.

Musik: Norsk-svensk folkmelodi

Inga kommentarer: