måndag 1 februari 2010

26 Lova Herren Gud, min själLova Herren Gud, min själ, lova Herren Gud,
och allt det i mej är hans heliga namn.


1. Han som förlåter dej alla dina missgärningar
och helar alla dina brister.
Lova Herren Gud, min själ...

2. Han som förlossar ditt liv från graven
och kröner dej med nåd och barmhärtighet.
Lova Herren Gud, min själ...

3. Ära vare Fadern och Sonen
och den helige Ande.
Lova Herren Gud, min själ...

4. Såsom det var av begynnelsen,
nu är och skall vara
från evighet till evighet. Amen.
Lova Herren Gud, min själ...


Text: Psalt. 103
Musik: Från Kamerun

Inga kommentarer: