fredag 15 januari 2010

835 Led, milda ljus

1. Led, milda ljus,
ibland de mörka snår,
led du mig fram!
Långt från mitt hem
i dunkel natt jag går,
led du mig fram!
Styr varje steg,
jag vill ej se min stig
så långt förut;
ett steg är nog för mig.

2. Jag vill ej längre
egna vägar gå,
led du mig fram!
O ljus av Gud,
låt mig din klarhet få,
led du mig fram!

Mörk är den tid
jag varit världens vän,
men nu bakom
för alltid ligger den.

3. O Herde kär,
mig skydda med din stav!
Led du mig fram,
fram genom öknar,
över berg och hav,
led du mig fram.
Släpp mig ej mer
att gå på egen hand,
då når jag aldrig
löftets sköna land.

4. Snart skola nattens
dunkla skuggor fly
från öknens stig
och änglar le
ur rosig morgonsky
med fröjd mot mig.
Då skall min frälsta
själ i evighet,
o Gud, lovsjunga
din barmhärtighet!


Text: John Henry Newman 1833 (32 år), Erik Nyström, Carl Boberg, ngt bearb.

Musik: Charles Purday

Inga kommentarer: