söndag 31 januari 2010

404 O Fader, stor i makt, i råd
1. O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
de bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

2. En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

3. Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet.

Text: Fornkyrklig "Rerum Deus tenax vigor", sv. övers. Johan Alfred Eklund

Inga kommentarer: