måndag 1 februari 2010

5 Kom, låt oss prisa



Kom, låt oss prisa vår Herre och Gud,
sjunga hans ära med lovsångers ljud!
Alla folk skall lova vår Gud!

Text: Psalt. 67:4-6
Musik: 3-stämmig kanon

Inga kommentarer: