fredag 29 januari 2010

492 Herre, förbarma dig över oss

Herre, förbarma dig över oss.
Kriste, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

Inga kommentarer: