måndag 18 januari 2010

699 Ingen vet om det svåra jag sett

Ingen vet om det svåra jag sett,
ingen, förutom Jesus.
Ingen som han förstår hur det är:
ära, halleluja!

1. Ibland är jag uppåt, ibland är jag nere,
o, min Gud!
Ibland så orkar jag inte mera,
o min Gud!
Ingen vet om...

2. Varenda dag jag ber till dej,
o min Gud,
att du ska ta min synd från mej,
o min Gud!
Ingen vet om...Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2008

Inga kommentarer: