måndag 1 februari 2010

92 Herre, till vem skulle vi gåHerre, till vem skulle vi gå?
Herre, till vem skulle vi gå?
Du har det eviga livets ord,
och vi tror och förstår
att du är Guds Helige.

Text: Simon Petrus Jonas son
Musik: Tore Karlsson 2008 (82 år)

Inga kommentarer: