måndag 1 februari 2010

161 Här är heligt rum

1. Här är heligt rum,
här bor Herren Gud.
Evangelium,
Herrens glada bud
om vår räddning här skall ljuda,
att oss Herren nåd vill bjuda.
Stilla då, min själ,
bed och lyssna väl.

2. Världens alla ljud
här må vika bort,
ty här talar Gud
om vad han har gjort
för att rädda oss från döden,
hur han hjälpa vill ur nöden
som oss synden ger,
när vår skuld vi ser.

3. Om de stränga krav
som vår Herre Gud
i sin lag oss gav,
heliga Guds bud,
här skall talas oss till varning.
Här till bot skall ges oss maning,
ty Guds nåd är stor,
räddar den som tror.

4. Gud, din tjänare
som här tala skall
giv välsignelse
i hans helga kall,
att ditt ord han rätt förkunnar,
öser ur de rika brunnar
där ditt rena ord
flödar till vår jord.

5. Låt ditt klara ord
till mitt hjärta gå.
Låt mig till din hjord
alltid höra få.
Herre, tack för nådesorden
i ditt tempel här på jorden.
Låt till sist mig få
in i himlen gå.


Text och musik: Hakon Långström 1987 (41 år)

Inga kommentarer: