onsdag 20 januari 2010

584 Hela vägen går han med mig

1. Hela vägen går han med mej,
o vad kan jag önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet
när jag här hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet
genom honom har min själ,
//: ty jag vet, vad än mej möter
gör dock Jesus allting väl ://

2. Hela vägen går han med mej,
är på branterna mitt stöd,
ger mej nåd för varje prövning,
styrker mej med livets bröd,
och om hjärtat skulle törsta,
vägen kännas tung och lång,
//: fröjdekällor strax ur klippan
springer fram som förr en gång ://

3. Hela vägen går han med mej,
- vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila
ger han mej i himmelrik.
När jag där får fri, förklarad,
inför honom falla ned,
//: skall jag ej den sången glömma:
hela vägen gick han med! ://


Text: F J Crosby-van Alstyne 1875, Erik Nyström 1878

Musik: R Lowry 1875

Inga kommentarer: