måndag 1 februari 2010

203 Gud, vår Gud, för världen all1. Gud, vår Gud, för världen all
högt din nåd förkunnas skall,
att du oss en konung gett,
som vår frälsning har berett.

2. Se, han kommer, och hans fred
sänker sig till jorden ned.
Såsom regnet är hans ord,
ger nytt liv åt törstig jord.

3. Med rättfärdighet hans hand
råda skall från strand till strand.
Han förtryckaren slår ner,
räddning åt de svaga ger.

4. Lika långt som dagen går
och som månens skimmer når
skall hans ära spridas ut
överallt till tidens slut.

5. Mot oss alla är han god,
åt betryckta ger han mod.
Den som svag och hjälplös går
stöd och hjälp av honom får.

6. Himlen har han i sin makt,
jorden han sig underlagt,
världens ändar famnar han
och allt djup han mäta kan.

7. Men så långt hans välde når,
utan gräns och utan år,
lika långt i evighet
räcker hans barmhärtighet.

*8. Herrens nåd och härlighet
prisas må i evighet.
Alla skall vår konung se.
Amen! Låt, o Gud, det ske!

Text: Haqvin Spegel 1694 (49 år) fritt efter Salomo Davids son (Psalt. 72), Johan Ludvig Runeberg 1857 (53 år), bearb. för finlandssvenska psalmboken 1986
Musik: Ur 1697 års koralbok, alt. koral från 300-talet/Erfurt 1524 ("Världens Frälsare kom här)

Inga kommentarer: