söndag 31 januari 2010

308 Nu har sorgens dag förrunnit
1. Nu har sorgens dag förrunnit,
lyssna till Guds glädjebud:
Jesus Kristus seger vunnit, 
kläder oss i högtidsskrud! 
Med sin död han döden slagit, 
syndens skuld ifrån oss tagit. 
Jesus, dig ske pris och lov,  
pris och lov, pris och lov,
dig ske evigt pris och lov! 


2. För att livet åt oss giva 
själv sitt liv för oss han gav. 
För att dödens makt fördriva 
stod han upp ut ur sin grav. 
Dödens stolta makt föröddes 
då ur graven livet föddes. 
Jesus, dig ske pris...


3. Att i himlen plats bereda 
stiger han till Faderns hus. 
Han som herde skall oss leda
hem till paradisets ljus. 
Ej sin hand han från oss tager, 
till sitt hjärta han oss drager. 
Jesus, dig ske pris...


4. Från sin Fader han oss sänder 
Andens gåva, fred och tröst. 
Så skall alla folk och länder 
nås av glädjebudens röst. 
Påskens gåva, Andens styrka 
vare alltid med Guds kyrka. 
Jesus, dig ske...

Text: Pone luctum Magdalena, Mainz 1671, tysk övers. F G Klopstock 1769 (v. 1), Trier 1846 (v. 2-3), H F Bone 1851 (v. 4) sv. övers. Cecilia 1902, bearb. 1950, 1986, 2011
Musik: Düsseldorf 1836

Inga kommentarer: