måndag 1 februari 2010

240 Gläd dej, du värld

1. Gläd dej, du värld, nu är han här!
Du jord, ta mot din Kung!
Ge rum åt den som jorden bär
och himlens lovsång sjung,
och himlens lovsång sjung,
och himlens, och himlens lovsång sjung.

2. Gläd dej, du värld, din Herre rår!
Ja, prisa nu din Gud!
Från fält och flod, från berg och snår
ger sången återljud,
ger sången återljud,
ger sången, ger sången återljud!

3. Låt inte synd och sorger gro
som törnen i din själ!
Han med sin nåd hos oss vill bo
och göra allting väl,
och göra allting väl,
och göra, och göra allting väl.

4. Han helar det som sönderslets.
Kom, alla folk, och märk
hans frälsande rättfärdighets
och kärleks underverk,
och kärleks underverk,
och kärleks, och kärleks underverk!Text: Isaac Watts, övers. A.H. jan. 2010
Musik: Georg Friedrich Händel

Inga kommentarer: