torsdag 28 januari 2010

542 För dig, min Gud, jag klagar
1. För dej, min Gud, jag klagar
min brist och skröplighet,
som visar sej alla dagar,
dagar.
Mig stärk, du som allting vet!

2. O värld, som oss bedårar,
du är så underlig.
Nu fäller jag många tårar,
tårar,
jag gått mången villostig.

3. Nu överger jag dem alla
och världens falska list.
Jag vill mej till Jesus hålla,
hålla.
Han hjälper mej från min brist.

4. Allt det mej Gud vill unna,
ej någon förmena kan.
Mitt hopp i alla stunder,
stunder,
står till min Frälserman.

5. Bistå mej, helge Ande!
Och var oss alla blid,
att vi i tron må stånda,
stånda,
och glädjas till evig tid.

6. O du som synd förlåter,
du helga Treenighet,
mej tag till nåder åter,
åter,
och giv mej en evig fred.

7. När än man vill besinna
vad synden med sej för,
kan man ej annat förnimma,
förnimma,
än sorg som aldrig dör.

8. Den stund då vi var bundna
med syndens hårda band,
har Kristus den övervunnit,
vunnit,
allt med sin mäktiga hand.

9. Rättfärdighet, frid och frihet,
det kommer av Jesus Krist,
som oss allt gott nu giver,
giver.
Det tror jag först och sist.

10. I Gud står all vår glädje,
han är vår salighet.
Så låt oss honom tillbedja,
tillbedja,
och ära i evighet!


Text: Lars Persson (Laurentius Petri), bearb. A.H. 2008
Musik: Ur 1697 års koralbok

Inga kommentarer: