måndag 1 februari 2010

131 Du som från gudomsskötet går
1. Du som från gudomsskötet går
att mänskor återföra
till Gud ifrån fördärvets spår
och syndens makt förstöra,
kom, helge Ande, fyll mitt bröst,
mitt hjärta rena, stäm min röst
att dina under sjunga.

2. O gode Ande, led du mig
till sanningen och livet!
Skriv i mitt hjärta vad av dig
i livets ord är skrivet.
Styrkt av din kraft, ledd av din nåd,
jag vill ditt kärleksfulla råd
i ord och gärning prisa.


Text: Johan Åström 1816 (49 år), ngt bearb 1986.

Musik: Strassburg 1545, Johann Cruger 1653

Inga kommentarer: