söndag 17 januari 2010

762 Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra//: Detta är mitt bud att ni ska älska varandra, / så som jag har älskat er :// Glädjen blir fullkomlig, / glädjen blir fullkomlig. / Detta är mitt bud att ni ska älska varandra, / så som jag har älskat er.
Text: Jesus (Joh. 15:12, 11)

Inga kommentarer: