onsdag 13 januari 2010

915 Det blir något i himlen för barnen att få
1. Det blir något i himlen för barnen att få;
för de barn som i Herren fått dö.
De får kronor av guld, de får harpor också,
de får kläder så vita som snö.
Det blir något att få, det blir något att få,
det blir något för barnen att få
i den himmelska stad, där var tunga är glad,
där blir något för barnen att få.

2. De får vandra omkring på dess gator av guld,
de får sjunga med änglarna där,
de får skåda Guds Lamm som tog bort deras skuld,
de får se honom sådan han är.
Det blir något att få...

3. De får sitta till bords i Guds härlighets hus,
de får äta det levande bröd.
Herren Gud för dem lyser, han är deras ljus,
ingen natt finns det där, ingen död.
Det blir något att få...

4. De får dricka ur strömmen som går från Guds tron,
de får njuta evinnerlig tröst.
De får sjunga Guds ära med jublande ton,
de får vila vid Frälsarens bröst.
Det blir något att få...


Text: Gammal söndagsskolsång, bearb. A.H. 2008
Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer: