söndag 31 januari 2010

402 Ett enda, Jesus, önskar jagAlt. koral:
Ett enda, Jesus, önskar jag:
följ med och led mej varje dag
och mej på vägen skydda.
I mörker var mitt klara ljus,
i fattigdom mitt rika hus,
i storm min lugna hydda.
Var min stav
till min grav,
dryck och föda
ro i möda,
allt i alla.
Sist min själ till himlen kalla.


Text: Johan Possieth 1709 (42 år), bearb. 2011
Musik: Philipp Nicolai (utjämnad form), alt. A.H. 1991 (21 år)

Inga kommentarer: