söndag 31 januari 2010

426 Den dag du gav oss, Gud, är gångenAlt. dansk koral (anvisad till denna psalm i 1939 års koralbok):

1. Den dag du gav oss, Gud, är gången,
och solen sänkes kring oss ned.
Ditt lov steg upp i morgonsången,
ditt lov skall signa nattens fred.

2. När jorden sig i rymden vänder
och ljuset går från trakt till trakt,
ditt lov väcks upp i nya länder.
Din kyrka håller troget vakt.

3. Den sol som oss till vila viger
för andra tänder arbetsdag.
Ur andras hjärtan bönen stiger
om kraft att vandra i din lag.

4. Pris vare dig som jordens bana
igenom öde rymder sträckt
och som av jordens folk vill dana
en enda helig mänskosläkt.


Text: John Ellerton 1870 (44 år), Johan Alfred Eklund 1912 (48 år), Natanael Beskow 1936 (71 år)
Musik: Clement Cotterill Scholefield 1874 (35 år), alt. Henrik Rung 1857 (50 år)

Inga kommentarer: