måndag 1 februari 2010

*21 Ära åt Gud i höjden* P/L: Ära åt Gud i höjden
och frid på jorden
bland människor som han älskar.
Vi lovar Dej,
F: vi lovar Dej,
L: vi välsignar Dej,
F: vi välsignar Dej,
L: vi tillber Dej,
F: vi tillber Dej,
L: vi prisar och ärar Dej,
F: vi prisar och ärar Dej.
L: Vi tackar dej för din stora härlighet,
F: vi tackar dej för din stora härlighet,
L: Herre Gud, himmelske Konung,
F: Herre Gud, himmelske Konung,
L: Gud Fader allsmäktig,
F: Gud Fader allsmäktig.
L: Herre, Guds enfödde Son,
F: Herre, Guds enfödde Son,
L: Jesus Kristus,
F: Jesus Kristus,
L: Herre Gud, Guds Lamm,
F: Herre Gud, Guds Lamm,
L: Faderns Son,
F: Faderns Son,
L: Du som borttager världens synder,
F: Du som borttager världens synder,
L: förbarma Dej över oss.
F: förbarma Dej över oss.
L: Ty Du är allena helig,
F: ty Du är allena helig,
L: Du allena Herre,
F: Du allena Herre,
L: Du allena den Högste, Jesus Kristus,
F: Du allena den Högste, Jesus Kristus,
L: med den helige Ande,
F: med den helige Ande,
L: i Guds Faderns härlighet.
F: i Guds Faderns härlighet.
L: Amen.
F: Amen.


Text: Te Deum (400-talet)
Musik: Från Sydafrika

Inga kommentarer: